pt partner

tankovacie karty

PT PARTNER

Bezhotovostný platobný systém pre vašu firmu.

  •  Výhodný nákup pohonných hmôt, tovarov a služieb 
•  Okamžité a dodatočné zľavy na pohonné hmoty
•  Individuálny prístup k zákazníkom 
•  Odmeny za tankovanie pre vodičov 
•  Prehľad odberov online

Bezhotovostný platobný systém PT partner

 • Tankovacia karta pre Vašu firmu

 • Okamžité a dodatočné zľavy na pohonné hmoty

 • Platba bezhotovostným spôsobom – SPLATNOSŤ

 • Platba bezhotovostným spôsobom – PREDPLATBA

 • Individuálne nastavenie režimov fakturácie

Nastavenia na tankovacích kartách

•  Individuálne označenie tankovacích kariet, (auto, meno, ŠPZ, číslo, stredisko…)
•  Denný, týždenný, mesačný, ročný a absolútny limit  
•  Stav kilometrov po tankovaní 
•  Špecifikácia sortimentu
•  PIN 

   Martin Kozák
   Obchodný manažér pre karty 

   Mail: kozak@petroltrans.com
   Tel.: 0903 616 300

   Mgr. Antónia Králiková
   Obchodný predajca 

   Mail: kralikova@petroltrans.com
   Tel.: 0902 806 607

   Ing. Lukáš Jusko
   Obchodný predajca

   Mail: jusko@petroltrans.com
   Tel.: 0911 015 848

   Mgr. Tomáš Tropko
   Obchodný predajca

   Mail:  tropko@petroltrans.com
   Tel.: 0911 069 718

   Objednávka bezhotovostných tankovacích kariet PT PARTNER  (Excel)

       OBP pre platobný systém PT PARTNER

       (PDF)

         Akceptačné miesta PT PARTNER

         (PDF)

         Tankovacia karta PT PARTNER

         (PDF)