pt partner

tankovacie karty

PT PARTNER

Hotovostný a bezhotovostný platobný systém pre vašu firmu a zamestnancov.

  •  Výhodný nákup pohonných hmôt, tovarov a služieb 
•  Okamžité a dodatočné zľavy na pohonné hmoty a služby 
•  Individuálny prístup k zákazníkom 
•  Odmeny za tankovanie pre vodičov 
•  Prehľad odberov online

Bezhotovostný platobný systém PT partner

 • Tankovacia karta pre Vašu firmu

 • Okamžité a dodatočné zľavy na pohonné hmoty a autoumyváreň

 • Platba bezhotovostným spôsobom – SPLATNOSŤ

 • Platba bezhotovostným spôsobom – PREDPLATBA

 • Individuálne nastavenie režimov fakturácie

Nastavenia na tankovacích kartách

•  Individuálne označenie tankovacích kariet, (auto, meno, ŠPZ, číslo, stredisko…)
•  Denný, týždenný, mesačný, ročný a absolútny limit  
•  Stav kilometrov po tankovaní 
•  Špecifikácia sortimentu
•  PIN 

Ing. Lukáš Jusko
Predajca PT PARTNER

Mail: jusko@petroltrans.com
Tel.: 0911 015 848

   Martin Kozák
   Predajca PT PARTNER

   Mail: kozak@petroltrans.com
   Tel.: 0903 616 300

   Objednávka hotovostných tankovacích kariet PT PARTNER  (Excel)

       Objednávka bezhotovostných tankovacích kariet PT PARTNER (Excel)

         OBP pre platobný systém PT partner

         (PDF)

         OBP pre špecializované typy platobného systému PT PARTNER

         (PDF)

               Obchodné podmienky PT PARTNER BONUS 
               (PDF)

                  Tankovacie karty PT PARTNER
                  (PDF)

                      Mapa predajných miest PT PARTNER
                      (PDF)

                      Odmeny za tankovanie pre vodičov PT PARTNER  (PDF)