O nás

Spoločnosť PETROLTRANS, a.s. bola založená v r. 2005 a zapisaná  v obchodnom registri Okresného súdu Košice I pod číslom 1528/V. Na trhu sa úspešne etablovala ako spoločnosť poskytujúca špedičné služby v oblasti medzinárodnej prepravy. V roku 2013 sa zamerala na rozšírenie  svojich  podnikateľských aktivít do oblasti nákupu a predaja ropných produktov. Jednotlivé produkty dodáva svojím zákazníkom v súlade s ich kvalitatívnymi požiadavkami a platnými technickými normami EU. V záujme zákazníkov je kontrola kvality zabezpečená akreditovaným laboratóriom. Spoločnosť má uzatvorené dlhodobé kontrakty o skladovaní ropných produktov s daňovými skladmi na Slovensku a v Maďarsku a svoje obchodné aktivity zameriava predovšetkým na tieto krajiny.  Situovanie týchto skladov umožňuje spoločnosti rozširovať obchodné aktivity aj do ďalších krajín: Poľska, Rumunska, Bulharska, Českej republiky a Ukrajiny.

 VÍZIA:                   Byť spoľahlivý a flexibilný obchodný partner

POSLANIE:          Prinášať cenovo a logistický prijateľné riešenia pre verných zákazníkov

STRATÉGIA:       1. Orientácia na produkt a kvalitu

                             2. Orientácia na zákazníka

                             3. Expandovanie na zahraničné trhy

                             4. Flexibilita

 

Vedenie spoločnosti: Ing. Adela Jevošová – predseda predstavenstva a generálna riaditeľka

Dozorná rada:              Oleksandr Kovalenko

                                           Danylo Olevskyi

                                           Konstiantyn Guzenko