KOŠICE

Adresa: Sečovská cesta 9, 040 01 Košice

Telefón: 055 / 6710 004

Otváracia doba: 5:00 – 22:00 hod.